Zwycięzcą w najnowszej polskiej edycji badania „Randstad Award” została stacja TVN. Drugie miejsce zajęły Polskie Linie Lotnicze LOT, a trzecie Mercedes-Benz Polska. Wyniki największego na świecie badania nt. employer branding ogłoszono podczas uroczystej gali 15 marca 2012 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. To druga edycja projektu, wyłaniającego najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce.

Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 150 największych firm działających na polskim rynku, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ponad 7.000 respondentów (potencjalnych pracowników). Wśród ankietowanych najważniejszymi kryteriami, którymi kierowali się przy wyborze TVN były wysokie wynagrodzenie, możliwości na przyszłość jakie stwarza firma, stabilna sytuacja finansowa i silne kierownictwo. Polskie Linie Lotnicze LOT uzyskały najlepsze wskaźniki w kategoriach takich jak: możliwości na przyszłość, interesująca praca oraz wysokiej jakości szkolenia. Mercedes-Benz był z kolei wyróżniany m.in. za silne kierownictwo.

Prócz zwycięskiej trójki, na pierwszych 20 miejscach rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców „RandstadAward 2012”, znalazły się firmy:

1. TVN SA
2. PLL LOT SA
3. Mercedes-Benz Polska
4. Volkswagen Poznań
5. KGHM Polska Miedź SA
6. Samsung Electronics Polska
7. Toyota Motor Manufacturing
8. Tauron Polska Energia SA
9. Volvo Polska
10. Siemens
11. Kompania Piwowarska SA
12. Philips Lighting Poland SA
13. PGNiG SA
14. Żywiec SA
15. Telewizja Polska SA
16. L’Oreal w Polsce
17. Polska Grupa Farmaceutyczna SA
18. LG Electronics Mława Sp. z o.o.
19. Elektrownia Połaniec SA – Grupa GDF Suez Energia Polska
20. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

Sondaż przeprowadzony został w listopadzie 2011 roku wśród 7.000 potencjalnych pracowników. Obejmował takie aspekty zatrudnienia, jak: innowacyjność, przyjazna atmosfera pracy, zapewnienie wsparcia w postaci szkoleń czy korzystne warunki finansowe. Wyniki wskazywały jednocześnie, które czynniki są najistotniejsze dla pracowników przy wyborze przyszłego pracodawcy.

W tej edycji badania, ankietowani spośród wszystkich aspektów branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy, na pierwszym miejscu wskazali wysokość wynagrodzenia. Odnotowano jednak różnicę w odpowiedziach na pytanie o wskazanie 5 najistotniejszych czynników wyboru pracodawcy. Tu, odmiennie do wyników z poprzedniej edycji, respondenci najchętniej wskazywali przyjazną atmosferę pracy. Wynagrodzenie zajęło miejsce drugie, odnotowując spory spadek procentowy we wskazaniach, w porównaniu do odpowiedzi z poprzedniej edycji.

Badanie „Randstad Award” pokazało również nastawienie pracowników do poszczególnych branż.

W opinii respondentów, najbardziej atrakcyjną branżą jest elektrotechnika. Badani cenią tu głównie możliwość uczestnictwa w wysokiej jakości szkoleniach (31% respondentów) oraz perspektywy na przyszłość (25%). Pozytywnie oceniane są również takie sektory, jak energetyka i ciepłownictwo. Argumentami przemawiającymi za pracą w tych branżach są wysokie wynagrodzenie (30%), stabilność zatrudnienia (29%), a także możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym (24%). Na trzeciej pozycji uplasowała się branża motoryzacyjna, atrakcyjna dla respondentów ze względu na oferowane szkolenia i interesujący charakter pracy (po 22% respondentów).

Ranking wskazał nie tylko najlepiej postrzegane przez pracowników firmy, ale także te najbardziej znane. W tej kategorii zwyciężyła kolejno Poczta Polska, Telekomunikacja Polska SA oraz Tesco Polska.

Narzędziem wskazanym jako najczęściej wykorzystywane do poszukiwania pracy był Internet. Na kolejnych miejscach znalazły się reklamy w gazetach, firmy pośredniczące w zatrudnieniu, spotkania biznesowe. Media społecznościowe zajęły w tym zestawieniu ostatnią pozycję. Te trzy pierwsze kanały najchętniej wykorzystywane są przez kobiety. Mężczyźni natomiast częściej do szukania zatrudnienia wybierają spotkania biznesowe oraz media społecznościowe.

Źródło: Randstad