Dwa lata temu zakończyła się era „rynku pracownika”. Firmom łatwiej jest dziś pozyskiwać wartościowych kandydatów. Czy w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego oraz dekoniunktury na rynku pracy warto zatem inwestować w działania Employer Branding? Z powyższym pytaniem zwróciłem się o wypowiedź do przedstawicieli Pracodawców oraz wybranych ekspertów.

Aleksandra Opara, Employer Branding Specialist
(Mars Polska)

„Jestem przekonana, że Employer Branding może być skuteczny tylko wtedy, kiedy jest prowadzony w sposób długofalowy i oparty na strategii firmy. Oznacza to więc, że należy inwestować w działania wizerunkowe konsekwentnie na przestrzeni lat – tylko w ten sposób organizacja może zbudować stabilny wizerunek siebie jako atrakcyjnego pracodawcy. Krótkoterminowe wahania koniunktury czy też zmiany w potrzebach rekrutacyjnych, tak długo jak nie wymagają redefinicji celów długofalowych organizacji, powinny prowadzić jedynie do drobnych, taktycznych korekt budżetowych w obszarze EB.”

Piotr Ruszowski, Marketing & PR Manager
(Mondial Assistance)

„Decydując się na działania z zakresu budowania wizerunku pracodawcy musimy pamiętać, iż jest to proces długofalowy i ciągły. Oznacza to więc, że nie możemy go prowadzić wybiórczo, zależnie od koniunktury na rynku pracy. Aktualny czas to bardzo dobry moment na podjęcie działań employer brandingowych. Każdy kto właśnie teraz zacznie pracować nad marką pracodawcy wśród grupy docelowej, może liczyć na wyróżnienie, gdyż to właśnie okres dekoniunktury pokazuje, czy budowanie wizerunku pracodawcy jest elementem długotrwałej strategii czy też chwilową modą. Okres, kiedy część firm, zwłaszcza z konkurencji, decyduje się „zdjąć nogę z gazu” i przyhamować, trzeba wykorzystać na swoją korzyść i zrobić kilka ruchów na przód.”

Łukasz Trzeszczkowski,
Specjalista ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy  (Danone)

„Budowanie wizerunku pracodawcy to inwestycja długoterminowa, która nie powinna być uzależniona od chwilowych zawirowań lub tymczasowych zmian na rynku pracy. Najcenniejsi pracownicy są rozchwytywani niezależnie od sytuacji gospodarczej, stanowią jedyne trwałe źródło przewagi konkurencyjnej. Tymczasem, właściwego i spójnego wizerunku nie da się zbudować w świadomości szerokiej grupy docelowej z dnia na dzień. Nie należy zapominać również o pozytywnym wpływie skutecznych działań employer brandingowych na utrzymywanie wysokiego zaangażowania obecnych pracowników.”

Rafał Tyburcy,
HR Director (Alcatel-Lucent Polska)

„Działania employer brandingowe powinny być wpisane i wynikać ze strategii firmy. Moim zdaniem w takich przypadkach niezależnie od koniunktury lub dekoniunktury należy je stale rozwijać lub przynajmniej (z powodu np. kosztów) utrzymywać w ograniczonym stopniu. Po pierwsze, ze względu na nowych kandydatów do pracy, czyli przyciąganie wyjątkowych talentów do naszej organizacji. Po drugie, z uwagi na utrwalenie u zatrudnionych pracowników komunikatu: jesteśmy szanowanym pracodawcą, warto u nas pracować! Employer Branding wzmacnia poczucie dumy i przynależności do grupy wyjątkowych osób. „Zapomnienie” przez kilka kwartałów lub lat dekoniunktury o takich działaniach wiąże się w przyszłości z większymi kosztami przypomnienia wizerunku, a w międzyczasie może też być przyczyną nieuzasadnionej rotacji personelu. Employer Branding to przede wszystkim inwestycja. Poniesione wydatki są często dużo niższe niż te związane z odbudową zespołu.”

Elżbieta Flasińska,
PR Manager (Grupa Pracuj)

„Dynamiczna sytuacja na rynku pracy wymusza na specjalistach i menedżerach HR konieczność dostosowywania się do potrzeb chwili, jednak pewna część wykonywanych przez nich zadań i realizowanych projektów pozostaje niezmienna. Jednym z takich długotrwałych i wymagających ciągłej pracy projektów jest budowanie wizerunku pracodawcy, czyli Employer Branding. Jak pokazały wyniki badania Pracuj.pl i Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych przeprowadzonego w 2009 roku, zdaniem aż 64% pytanych dbałość o wizerunek firmy jako pracodawcy była jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed działami personalnymi w kryzysowych czasach. Wiele firm, mimo kryzysu, nie zrezygnowało z prowadzonych działań employer brandingowych, licząc, że pozwolą one zatrzymać w firmie wartościowych pracowników, gdy sytuacja na rynku pracy się poprawi. Z kolei prawie 60% uczestników przeprowadzonej rok później kolejnej edycji badania przyznało, że firma, w której są zatrudnieni, posiada, lub jest w trakcie definiowania strategii budowania swojego wizerunku jako pracodawcy. Nadal istnieje jednak spora grupa respondentów, dla których nie jest to zadanie priorytetowe (stwierdziło tak 36% badanych). Jednak szczególnie teraz, gdy sytuacja na rynku pracy zmienia się bardzo dynamicznie, pracodawcy powinni pamiętać, że gdy na dobre powróci rynek pracownika, znalezienie odpowiednich kandydatów przez firmy, które nie postarały się o długoterminową strategię działań employer brandingowych, może okazać się nie lada wyzwaniem.”

Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska, Specjalista
ds. Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy
(Grupa Żywiec)

„Zawsze warto inwestować w Employer Branding, bo zwrot z takiej inwestycji jest długofalowy. W czasach „chudych” warto jednak dokonać selekcji metod i narzędzi, jakie firma stosuje w swoim EB. Najdroższe nie znaczy zawsze najlepsze, liczy się pomysłowość i pewnego rodzaju gospodarność. Na pewno nie można zapominać o budowaniu wizerunku wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie nasi Pracownicy są Ambasadorami firmy.”

Kinga Zagólska, Dyrektor ds. Personalnych
i Administracji (UPC Polska)

„Od lat systematycznie inwestujemy w działania Employer Branding bez względu na koniunkturę na rynku. Pragniemy, aby UPC Polska stale utrzymywało mocną i stabilną markę pracodawcy. Nasze działania skierowane są zarówno do wewnątrz firmy, jak i do potencjalnych pracowników. W pierwszym przypadku koncentrujemy się na rozbudowanych narzędziach komunikacji, firmowym intranecie, inwestowaniu w kapitał ludzki, promowaniu wartości i etycznych zachowań wśród pracowników oraz na stworzeniu atrakcyjnych warunków i środowiska pracy. Intencją działań skierowanych do potencjalnych pracowników jest zachęcenie ich do zawodowego związania się z UPC w przyszłości.  W tym celu uczestniczymy w targach pracy, aktywnie promujemy firmę jako pracodawcę na uczelniach wyższych, współpracujemy ze szkołami średnimi, angażujemy się społecznie poprzez działania CSR. Można nas spotkać na Facebooku i GoldenLine.pl, w portalach pracy (Pracuj.pl), a także w wydawnictwach prasowych. Bierzemy też udział w różnorodnych rankingach, zdobywając prestiżowe nagrody, m.in.: tytuł Solidnego Pracodawcy 2010 r., tytuł laureata plebiscytu „Firma Przyjazna Mamie”. Dzięki powyższym działaniom mamy szansę informowania kandydatów jaką firmą jest UPC Polska, jak również potwierdzamy wizerunek dobrego i rzetelnego pracodawcy w oczach naszych pracowników.”
Wypowiedzi zebrał
Piotr Ługowski
Brand Position